kursiniai.lt - referatai, kursiniai, verslo planai

Apskaita ir finansai


Apskaita ir finansai  
AB „PAREX“ akcijų valdymas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 1 kartų. Darbo kodas - fin509.
ĮVADAS 1. AKCINĖS BENDROVĖS SAMPRATA 2. AKCIJOS 2.1. Akcijų apibrėžimas 2.2. Akcijų formos 2.3. Akcijų klasės 2.4. Akcijų savininkams suteikiamos teisės 2.5. Akcijų įsigijimo rizika 3. AB „PAREX“ 3.1. Įmonės charakteristika 3.2. AB „PAREX“ vizija, misija, vertybės 4. AB „PAREX“ AKCIJŲ VALDYMAS 4.1. Investavimo politika 4.2.1. Valiutos kursų svyravimo rizika 4.2.2. Palūkanų normos svyravimo rizikos valdymas 4.2.3. Sandorio šalies rizikos vertinimas 4.2.4. Emitento rizikos vertinimas 4.3. Investicijų apskaita, įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas 4.3.1. Parex valstybių investicinis akcijų fondas 4.4. Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai 4.5. Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės 4.6. Apskaitos vieneto vertės nustatymo taisyklės 4.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. IŠVADOS. INFORMACINIAI ŠALTINIAI. Puslapių sk. - 19.  

Apskaita ir finansai  
AB „Pieno žvaigždės“ finansų analizė
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 46 kartų. Darbo kodas - fin393.

Peržiūrėti darbą.

1. AB „Pieno žvaigždės“ - pieno pramonės lyderė 2. AB „Pieno žvaigždės“ balanso analizė 2.1. Vertikali balanso analizė 2.2. Horizontali balanso analizė 3. AB „Pieno žvaigždės“ pelno-nuostolio ataskaitos analizė 3.1. Vertikali pelno-nuostolio ataskaitos analizė 3.2. Horizontali pelno-nuostolio ataskaitos analizė 4. AB „Pieno žvaigždės“ finansiniai santykiniai rodikliai 4.1. Pelningumo rodikliai 4.2. Likvidumo rodikliai 4.3. Padengimo rodikliai 4.4. Finansinio stabilumo rodikliai 4.5. Apyvartumo rodikliai 4.6. Rinkos rodikliai 5. AB „Pieno žvaigždės“ bankroto tikimybės įvertinimas 6. AB „Pieno žvaigždės“ SWOT analizė. Išvados. Literatūra. KTU. Puslapių sk. - 26.  

Apskaita ir finansai  
AB „RYTŲ SKIRSTOMIEJI TINKLAI“ akcijų analizė
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 2 kartų. Darbo kodas - fin438.

Peržiūrėti darbą.

1. APIE AB „RYTŲ SKIRSTOMIEJI TINKLAI“ 1.1 Požiūris ir vertybės 1.2 Valdymas 1.2.1 Valdymo struktūra 1.2.2 Vadovybė 1.3 Antrinės įmonės 2. FUNDAMENTALIOJI ANALIZĖ 2.1 Elektros rinka 2.1.1 Elektros kaina rinkoje 2.2 Kas yra kas elektros rinkoje 2.2.1 Skirstymas 2.2.2 Techniniai parametrai 2.3 Aptarnaujama teritorija 2.4 Tiekimas / pardavimas 2.4.1 Elektros suvartojimas 2.4.2 Elektros gamybos poveikis aplinkai 2.5 Investicijos 2.6 Socialinė atsakomybė 2.6.1 Visuomeniniai projektai 2.6.2 Aplinkosauga 2.7 ES parama 2.8 Akcinio kapitalo struktūra 2.9 AB „Rytų skirstomieji tinklai“ finansų apžvalga 2.10 AB „Rytų skirstomieji tinklai“ fundamentalieji rodikliai 2.11 Dividendai 3. TECHNINE ANALIZE 3.1 Bendra apžvalga 3.2 Emitentas 3.3 Investuotojų kalendorius 3.4 AB „Rytų skirstomieji tinklai“ akcijų istorija mėnesio laikotarpio periodui 3.5. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ techninės analizės grafikas 3.6 AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2007 m. lapkričio 5 d. - gruodžio 5 d. akcijų kainos. NAUDOTA LITERATŪRA. VGTU. Puslapių sk. - 35.  

Apskaita ir finansai  
AB „Rytų Skirstomieji Tinklai“ finansinė analizė
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 14 kartų. Darbo kodas - fin405.

Peržiūrėti darbą.

Įvadas 1. Finansinės analizės esmė ir reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis 1.1. Analizė – pripažinimo metodas 1.2. Finansinės analizės reikšmė ir būtinumas 1.3. Finansinės analizės uždaviniai 1.4. Finansinės analizės informacijos vartojai 1.5. Finansinės analizės šaltiniai 1.6. Finansinės analizės organizavimas 2. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė 2.1. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės apibūdinimas ir reikšmė 2.2. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų atvaizdavimas 3. Santykinių rodiklių reikšmė ir jų pasirinkimo principai 3.1. Santykinių rodiklių reikšmė ir privalumai 3.2. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius? 3.3. Koeficientų trūkumai 3.4. Finansinių koeficientų grupavimas 4. Finansinės analizės rodikliai 4.1. Pelningumo koeficientai 4.2. Likvidumo (mokumo) rodikliai 4.3. Finansų struktūros rodikliai 4.4. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai 4.5. Rinkos vertės koeficientai 5. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pristatymas 6. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Vertikali balanso analizė 7. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Horizontali balanso analizė 8. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Finansinės analizės rodikliai 8.1. Mokumo (likvidumo) rodikliai 8.2. Pelningumo koeficientai 8.3. Finansų struktūros rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas. VU. Puslapių sk. - 55.  

Apskaita ir finansai  
AB „Rytų Skirstomieji tinklai“ finansinių rodiklių analizė
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 2 kartų. Darbo kodas - fin541.
ĮVADAS 1. AB ,,RYTŲ SKIRSTOMIEJI TINKLAI“ APRAŠYMAS 2. HORIZANTALIOJI IR VERTIKALIOJI FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 2.1. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė 2.2. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 3. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 4. FINANSINIŲ RODIKLIŲ PRGNOZAVIMAS IR ANALIZĖ 4.1. Pardavimų apimties prognozavimas 4.2. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita ir balansas 4.3. Horizontalioji ir vertikalioji prognozuojamo balanso analizė 4.4. Horizontalioji ir vertikalioji prognozuojamos pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 4.5. Prognozuojamų santykinių rodiklių analizė. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Darbo objektas - AB „Rytų Skirstomieji tinklai“ finansinė veikla ir jos rezultatai per 2005 – 2007 metų laikotarpį. Darbo tikslas – įvertinti AB„Rytų Skirstomieji tinklai“ finansinę veiklą 2005 – 2007 metais bei prognozuoti tolimesnę jos veiklą. Puslapių sk. - 26.  

Apskaita ir finansai  
AB „Rokiškio Sūris“ ekonominė analizė
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 2 kartų. Darbo kodas - fin583.
ĮVADAS 1. AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ CHARAKTERISTIKA 2. IŠORINĖS IR VIDINĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 3. AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ HORIZONTALI IR VERTIKALI FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ 4. SANTYKINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 4.1. Pelningumo analizė 4.2. Veiklos efektyvumo analizė 4.3. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪRA. PRIEDAI. Puslapių sk. - 35.  

Apskaita ir finansai  
AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 4 kartų. Darbo kodas - fin466.
ĮVADAS 1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 2. ĮMONĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ 2.1.2. Vertikalioji analizė 2.2. Santykinių rodiklių analizė 2.2.1. Likvidumo rodikliai 2.2.2. Pelningumo rodikliai 2.2.3. Struktūriniai rodikliai 2.2.4. Turto valdymo rodikliai 2.2.5. Rinkos vertės rodikliai 2.3. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai 2.4. BANKROTO DIAGNOSTIKA 3. LŪŽIO TAŠKO ANALIZĖ. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. NAUDOTA LITERATŪRA. PRIEDAI. Darbo objektas: AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė. Darbo tikslas: Atlikti AB „Rokiškio sūris“ finansinę analizę. Puslapių sk. - 35.  

Apskaita ir finansai  
AB „Snaigė“ finansinė analizė
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 7 kartų. Darbo kodas - fin458.
Įvadas 1.Įmonių finansinė analizė 1.1.Finansinės ataskaitos 1.2.Finansinių ataskaitų elementai 2.AB „Snaigė“ charakteristika 3.AB „Snaigė“ finansinės būklės analizė 3.1. Horizontali analizė 3.2. Vertikali analizė 3.3. Santykinė analizė 3.4. Bankroto diagnostika. Išvados. Cituota ir naudota literatūra. Priedai. 1 priedas. 2005 m. AB „Snaigė“ balansas. 2 priedas. 2005 m. AB „Snaigė“ pelno (nuostolių) ataskaita. 3 priedas. 2005 m. AB „Snaigė“ pinigų srautų ataskaita. 4 priedas. AB „Snaigė“ akcijos ir akcininkai 2005 m. gruodžio 31 d.7 5 priedas. 2006 m. AB „Snaigė“ balansas. 6 priedas. 2006 m. AB „Snaigė“ pelno (nuostolių) ataskaita. 7 priedas. 2006 m. AB „Snaigė“ pinigų srautų ataskaita. 8 priedas. AB „Snaigė“ akcijos ir akcininkai 2006 m. gruodžio 31 d. Puslapių sk. - 33.  

Apskaita ir finansai  
AB „Utenos trikotažas“ finansinė veikla ir jos rezultatai
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 6 kartų. Darbo kodas - fin530.
ĮVADAS 1. AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ APIBŪDINIMAS 2. AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ FINANSINĖ ANALIZĖ 2.1. Horizontalioji ir vertikalioji AB „Utenos trikotažas“ pelno (nuostolio) analizė 2.2. Horizontalioji ir vertikalioji AB „Utenos trikotažas“ balanso analizė 2.3. Santykinių rodiklių analizė 2.3.1. AB „Utenos trikotažas“ pelningumo (rentabilumo) rodikliai 2.3.2. AB „Utenos trikotažas“ mokumo problemų tyrimai 2.3.3. AB „Utenos trikotažas“ veiklos efektyvumo analizė 3. AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ FINANSINĖS BŪKLĖS PROGNOZAVIMAS 3.1. Įmonės bankroto prognozavimo analizė 3.2. AB „Utenos trikotažas“ pardavimų prognozavimas. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI: 1 priedas. AB „Utenos trikotažas“ pelno (nuostolio) ataskaita 2 priedas. AB „Utenos trikotažas“ balansas 3 priedas. Horizontalioji pelno ataskaitos analizė 4 priedas. Vertikalioji pelno ataskaitos analizė 5 priedas. Horizontalioji balanso analizė 6 priedas. Vertikalioji balanso analizė 7 priedas. Pelningumo rodikliai 8 priedas. Veiklos efektyvumo rodikliai 9 priedas. AB „Utenos trikotažas“ trumpalaikio mokumo rodikliai 10 priedas. AB „Utenos trikotažas“ ilgalaikio mokumo rodikliai 11 priedas. AB „Utenos trikotažas“ bankroto rizikos prognozavimo rodikliai. Tyrimo objektas. AB „Utenos trikotažas“ finansinė veikla ir jos rezultatai per 2004 – 2007 metų laikotarpį. Tyrimo tikslas. Remiantis literatūroje pateikiama finansinės veiklos įvertinimo bei prognozavimo metodika, naudojantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, įvertinti AB „Utenos trikotažas“ finansinę veiklą 2004-2007 metais bei nustatyti tolesnę įmonės veiklos tendenciją. Puslapių sk. - 40.  

Apskaita ir finansai  
AB „Vilkyškių pieninė“ analizė
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 2 kartų. Darbo kodas - fin556.
SANTRAUKA. ĮVADAS 1. AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ VEIKLOS IR LITERATŪROS ŠALTINIŲ APŽVALGA 1.1. AB „Vilkyškių pieninė“ pristatymas 1.2. Literatūros šaltinių apžvalga 2. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS ANALIZĖ 2.1. Pelno (nuostolių) ataskaitos apibūdinimas 2.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizės būdai 2.2.1. Horizontalioji ir vertikalioji analizė 2.2.2. Santykiniai analitiniai rodikliai 3. AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS ANALIZĖ 3.1. AB „Vilkyškių pieninė“ pelno (nuostolių) ataskaitų už 2006-2008 metus pristatymas 3.2. Horizontalioji AB „Vilkyškių pieninė“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 3.3. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 3.4. AB „Vilkyškių pieninė“ santykinių rodiklių skaičiavimas ir įvertinimas. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Puslapių sk. - 22.  

Apskaita ir finansai  
AB „Vilkyškių pieninė“ nuostoliga įmonės veikla
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 0 kartų. Darbo kodas - fin566.
ĮVADAS. 1. ĮMONĖS APIBŪDINIMAS IR FINANSINĖS PROBLEMOS NUSTATYMAS. Įmonė. Žaliava. Gamyba. Rinkos. Kokybė. Bendrovės valdymas. Bendrovės finansinių rodiklių stebėjimas. SSGG analizė. Pardavimų statistika. 2 SKYRIUS. TEORINIS PROBLEMOS TYRIMAS. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Auksinių taisyklių taikymas. Kapitalo struktūros ir įmonės veiklos finansinių rodiklių ryšys. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimo kryptys. Kitos įmonės problemos ir sprendimo būdai. Rizikos veiksniai, susiję su įmonės verslu. 3 SKYRIUS. PROBLEMINĖS SRITIES ANALIZĖ. Įmonės turto vertikalioji ir horizontalioji analizės. Turto samprata. Nuosavybės samprata. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) analizė. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪRA. Įmonei, turinčiai daugiau skolinto kapitalo, sunkiau pasiekti gerų pelningumo rodiklių, be to, prastėja jų trumpalaikio bei ilgalaikio mokumo rodikliai. Kursinio darbo tikslas – nustatyti pagrindines nuostolingos įmonės finansines problemas Tyrimo objektas - AB „Vilkyškių pieninė“ nuostoliga įmonės veikla Puslapių sk. - 30.  

Apskaita ir finansai  
AB „Vilniaus baldai“ mokumo gerinimo galimybės
Tipas - baigiamasis darbas. Darbas parsiųstas 2 kartų. Darbo kodas - fin511.
ĮVADAS 1. TIRIAMOSIOS SITUACIJOS CHARAKTERISTIKA 1.1 AB „Vilniaus baldai“ charakteristika 1.2 Problemos pagrindimas 1.3 Mokumo vertinimo teoriniai aspektai 1.3.1 Mokumo esmė 1.3.2 Įmonių mokumo analizės organizavimas 1.3.3 Trumpalaikio mokumo analizė 1.3.4 Ilgalaikio mokumo analizė 2. TYRIMO METODIKA 3. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI 3.1 AB „Vilniaus baldai“ veiklos aplinkos analizė 3.2 AB „Vilniaus baldai“ balanso analizė 3.3 AB „Vilniaus baldai“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 3.4 AB „Vilniaus baldai“ santykinių finansinių rodiklių analizė 3.4.1 Pelningumo analizė 3.4.2 Veiklos efektyvumo analizė 3.5 Kompleksinė AB „Vilniaus baldai“ mokumo analizė 3.5.1 Bendrovės trumpalaikio mokumo analizė 3.5.2 Bendrovės ilgalaikio mokumo analizė 3.6 Mokumo gerinimo galimybės 3.7 Ekonominiai skaičiavimai. IŠVADOS. LITERATŪRA. Baigiamojo darbo tikslas – nustatyti AB „Vilniaus baldai“ mokumo gerinimo galimybes. Puslapių sk. - 42.  

Apskaita ir finansai  
AB "X" balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizė
Tipas - baigiamasis darbas. Darbas parsiųstas 3 kartų. Darbo kodas - fin549.
Savarankiško darbo užduotis. Pagal pasirinktos N įmonės trijų metų finansinių ataskaitų duomenis: 1. Atlikite įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontaliąją analizę, apskaičiuodami ataskaitinių metų finansinių ataskaitų atskirų straipsnių pokyčius, lyginant su pasirinktomis bazėmis (skaičiuokite absoliutinį pakitimą ir kitimo tempą). 2. Atlikite įmonės balanso bendrąją (baziniai dydžiai atitinkamai turtas bei savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai) ir dalinę (baziniai dydžiai, pagrindiniai balanso aktyvo ir pasyvo straipsniai) vertikaliąją analizę bei įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos vertikaliąją analizę, baziniu dydžiu pasirinkdami pardavimų pajamas. 3. Remiantis pagrindiniais likvidumo (mokumo), stabilumo, veiklos efektyvumo ir pelningumo grupių santykiniais rodikliais, sudarykite pasirinktos įmonės finansinės būklės vertinimo modelį ir įvertinkite N įmonės finansinę būklę . Puslapių sk. - 20.  

Apskaita ir finansai  
AB Hansabankas veiklos analizė
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 15 kartų. Darbo kodas - fin236.

Peržiūrėti darbą.

1. AB Hansabankas VEIKLA 1.1. AB Hansabankas istorija 1.2. AB Hansabankas teikiamos paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims 1.2.1. Banko sąskaitos atidarymas 1.2.2. Mokėjimai 1.2.3. Čekių operacijos 1.2.4. Indėliai 1.2.5. Mokėjimo kortelės 1.2.6. Paskolos 1.2.7. Hansa pensija, lizingas ir faktoringas 1.2.8. Operacijos su vertybiniais popieriais 1.2.9. Prekyba valiutomis ir kitos paslaugos 1.3. AB Hansabankas veiklos apžvalga 2001-2004 m. 1.4. AB Hansabankas konkurentai 2. AB Hansabankas VEIKLOS ANALIZĖ 20 2.1. AB Hansabankas veiklos rezultatų analizė 2.1. AB Hansabankas veiklos perspektyvos ateityje. Puslapių sk. - 22.  

Apskaita ir finansai  
AB PAREX banko finansinės veiklos analizė
Tipas - baigiamasis darbas. Darbas parsiųstas 2 kartų. Darbo kodas - fin513.
SANTRAUKA. SUMMARY. ĮVADAS. I. AB PAREX BANKO VEIKLOS FINANSINĖ ANALIZĖ 1.1. AB PAREX bankas ir jo veiklos charakteristika 1.2. AB PAREX banko finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga 1.2.1. AB PAREX banko vertikali balanso analizė 1.2.2. AB PAREX banko horizontali balanso analizė 1.3. AB PAREX banko pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 1.3.1. Vertikalioji AB PAREX banko pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 1.3.2. Horizontalioji AB PAREX banko pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 1.4. AB PAREX banko pagrindiniai finansiniai rodikliai II. EKONOMINĖS APLINKOS PASIKEITIMAI IR PROGNOZĖS 2.1. Bendrasis vidaus produktas (BVP) 2.2. Kainos 2.3. Darbo rinka ir namų ūkio pajamos 2.4. Investicijos 2.5. Finansų rinka III. STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ VEIKLOS PUSIŲ IDENTIFIKAVIMAS 3.1. AB PAREX banko silpnųjų ir stipriųjų veiklos pusių analizė 3.2. AB PAREX banko pasirenkama veiklos sritis IV. EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ KITIMO PROGNOZĖS V. FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROGNOZĖS 2009 METAMS 5.1. AB PAREX banko balanso prognozė 2009 metams 5.2. AB PAREX banko pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė 2009 metams 5.3. AB PAREX banko prognozuojami finansiniai rodikliai 2009 metams. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Darbo objektas: AB PAREX bankas ir jo veikla nagrinėjamu laikotarpiu (2006, 2007, 2008 metais). Darbo tikslas: Atlikti AB PAREX banko veiklos finansinę analizę 2006 – 2008 m. laikotarpiu ir sudaryti banko veiklos prognozę 2009 metams, bei parodyti AB PAREX banko ekonominę veiklą bei finansinių rodiklių pasikeitimus. Puslapių sk. - 50.  

Viso puslapių: 34
Puslapis:
1
2
34...323334
: :  Meniu : :  Nauji darbai  Pagalba  Paieška  Atsiųsti darbą  Užsakyti naujienas  Sitemap
: :  Krepšelis : :


Jūsų krepšelis tuščias


: :  Katalogas : :  Aplinkosauga (22) Apskaita ir finansai (495) Darbų sauga (20) Draudimas (41) Ekonomika (137) Energetika (7) Etika (45) Filosofija (17) Informatika (60) Kita (27) Kokybės vadyba (31) Kūno kultūra (10) Marketingas (427) Medicina (26) Pedagogika (38) Politologija (48) Prekybos mokslas (26) Psichologija (30) Raštvedyba (5) Sociologija (120) Statistika (39) Teisė (130) Transportas, logistika (68) Turizmas (17) Vadyba (439) Verslo planai (133) Viešasis adminstrav (39) Žemės ūkis (17)

 

 

: : Mūsų draugai : :

 

 

www.kursiniai.lt @ 2005 - 2017.  info@kursiniai.lt