lelija kursiniai.lt - referatai, kursiniai, verslo planai

Etika


Etika  
50 – asis jubiliejus
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 9 kartų. Darbo kodas - etk035.

Peržiūrėti darbą.

Įvadas 1. Esamos padėties analizė apie Restoraną „ AGARO ŽIEDAS“ 2. Plano ruošimas pobūviui organizuoti 3. Pobūvio sutartis 4. Užsakymas –sąskaita į servizinę 5. Užsakymas – sąskaita į virtuvę 6. Užsakymas – sąskaita į barą 7. Meniu 8. Stalo ir salės ruošimas pobūviui 9. Svečių sodinimo prie stalo schema 10. Svečių sutikimas, sodinimas prie stalo ir aptarnavimas 11. Svečių maitinimas ir aptarnavimo rezultatų analizės apklausa. Literatūra. Puslapių sk. - 17.  

Etika  
Abiturientų išleistuvių vakaro organizavimas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 7 kartų. Darbo kodas - etk046.
ĮVADAS 1. TEORINĖ DALIS 1.1 Pobūvis iš dalies aptarnaujant 2. PRAKTINĖ DALIS – POBŪVIO ORGANIZAVIMAS 2.1 Užsakymo priėmimas – parengiant užsakymo priėmimo sutartį 2.2 Pasiruošimas pobūviui 2.2.2. Salės parengimas 2.2.3. Stalų forma ir jų sustatymas 2.2.4. Svečių susodinimas prie stalo 2.2.5. Indų, įrankių, stalo aptiesalų parinkimas 2.2.6. Puokštės ir dekoratyviniai elementai 2.2.7. Aptarnaujantys personalas 2.2.8. Pobūvio meniu 2.3 Pobūvio eiga 2.4 Pobūvio pagrindinis akcentas 2.5 Vakaro scenarijus 2.6 Pobūvio pabaiga. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Puslapių sk. - 24.  

Etika  
Bendravimo (komunikacijos) įgūdžių svarba vadybininko profesinėje veikloje
Tipas - savarankiškas darbas. Darbas parsiųstas 4 kartų. Darbo kodas - etk044.
Įvadas 1. Komunikacijos rūšys 2. Bendravimo svarba vadybininko gyvenime 2.1. Viešosios kalbos 2.2. Dalykiniai laiškai 2.3. Tarpkultūrinė komunikacija 2.4. Komunikacija su darbuotojais 2.5. Derybos. Išvados. Naudota literatūra. Šio darbo tikslas – išsiaiškinti bendravimo (komunikacijos) svarbą vadybininko profesinėje veikloje. Uždaviniai: 1. Išnagrinėti komunikacijos rūšis 2. Aptarti bendravimo svarbą vadybininko gyvenime. Puslapių sk. - 10.  

Etika  
Bendravimo etika
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 4 kartų. Darbo kodas - etk039.

Peržiūrėti darbą.

Įžanga 1. Kas yra bendravimas? 1.1. Bendravimas – tai žmonių abipusis supratimas 2. Dorovė ir bendravimas 2.1. Dorovinė bendravimo prasmė 2.2. Bendrauti – dorovinis poreikis 2.3. Bendravimas ir asmenybės tapsmas 3. Bendravimo kultūra 3.1. Bendravimo sunkumai 3.2. Dorovinė asmenybės kultūra 3.3. Bendravimo kultūros principai 4. Bendravimas su kitais ir su savimi pačiu 5. Išvados 6. Literatūra. Puslapių sk. - 14.  

Etika  
Bendravimo etiketas, būdingas lietuvos kultūrai
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 0 kartų. Darbo kodas - etk049.
Įvadas. Bendravimo ypatumai. Kalba ir pagrindiniai posakiai. Pagarbūs kreipiniai. Supažindinimas. Fizinis sveikinimosi stilius. Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Gestai, veido išraiška, mostai. Laikysena fizinis artumas. Žvilgsniai. Kiti svarbūs dalykai. Išvados. Naudota literatūra. Puslapių sk. - 17.  

Etika  
Dalykiniai ypatumai Danijoje
Tipas - savarankiškas darbas. Darbas parsiųstas 0 kartų. Darbo kodas - etk043.
Įvadas. Danijos bendroji situacija. Danijos šalies dalykinė komunikacija. Kultūra. Kultūros veiksniai bendraujant. Klausymosi įpročiai. Bendravimo būdas ir kalbos vartojimas. Elgesys per susitikimus ir derybas. Elgesys ir draudimai. Vadovavimas ir prestižas. Erdvė ir laikas. Kaip sutarti su danais. Egalitariškumas. Kuklumas, nuosaikumas. Išvados. Puslapių sk. - 11.  

Etika  
Dalykinis bendravimas UAB "X"
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 1 kartų. Darbo kodas - etk042.
Įvadas. Trumpa UAB "X" charakteristika. Vidinė ir išorinė komunikacija UAB "X". Dalykinio bendravimo telefonu principai. Dalykinis bendravimas raštu. Įmonės "jusilta" nuostatos žodiniam bendravimui. Ryšiai su žiniasklaida. Tarnybinis etiketas UAB "X". Apranga ir išvaizda. Dovanos ir suvenyrai. Neformalaus bendravimo normos. Dalykinio bendravimo organizavimas derybose. Derybinės situacijos pristatymas. Pasiruošimas deryboms. Derybų vedimas ir rezultatas. Priėmimo organizavimas. Išvados. Literatūra. Šiame darbe apsvarstoma kaip tinkamai pasiruošti bei tikslingai vesti derybas, kaip išvengti konfliktų, kaip tinkamai organizuoti priėmimą. Puslapių sk. - 22.  

Etika  
Darbinių santykių etika
Tipas - namų darbas. Darbas parsiųstas 7 kartų. Darbo kodas - etk026.

Peržiūrėti darbą.

1. Vadovo santykiai su darbuotojais 2. Konkurencija tarp organizacijos narių 3. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Kl.U. Puslapių sk. - 15.  

Etika  
Delegacijos sutikimas, derybų organizavimas
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 1 kartų. Darbo kodas - etk020.

Peržiūrėti darbą.

1) Įvadas 2) Delegacijos vizito programa ir scenarijus 3) Derybų organizavimas 3.1) Skelbiamų derybų organizavimas 3.2) Neskelbiamų derybų organizavimas 4) Derybų inicijavimas ir informavimas 4.1) Specialiojo derybų komiteto sudėtis 4.2) Specialiojo derybų komiteto sudarymas 4.3) Specialiojo derybų komiteto veiklos organizavimas 4.3) Specialiojo derybų komiteto posėdžiai 5) Derybų pradžia 5.1) Derybų trukmė ir posėdžių tvarką 6) Derybų rezultatas. Puslapių sk. - 16.  

Etika  
Derybų organizavimas
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 5 kartų. Darbo kodas - etk016.

Peržiūrėti darbą.

1. Kaip organizuoti ir vesti derybas 2. Derybų delegacijos sutikimas ir prisistatymas 3. Svečių palydos į viešbutį 4. Kur vesti derybas 5. Kaip susėsti prie derybų stalo 6. Derybų procesas 7. Kaip pasirengti deryboms 8. Kaip vesti derybas 9. Derybų vedimo būdai 10. Derybų taktika. VU. Puslapių sk. - 15.  

Etika  
Ekonominė etika
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 8 kartų. Darbo kodas - etk007.

Peržiūrėti darbą.

Johano Rawlso teisingumo teorija, Ekonominė etika - rinkos ekonomikos pagrindas, Kultūra, korupcija ir kyšiai, Vadovo bendravimo etiketas. Puslapių sk. - 15.  

Etika  
Etika verslo organizacijoje
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 28 kartų. Darbo kodas - etk018.

Peržiūrėti darbą.

I. KOMUNIKACIJOS ETIKA 1.1. Etikos samprata 1.2 Verslo etika ir etiketas II. ETIŠKAS VADOVAS 2.1.Vadovo asmenybė 2.2. Vadovo profesionalumas 2.3. Vadovo dorovingumas 2.4. Vadovo etiketas 2.5. Vadovavimo etika III. ETIKETAS VERSLO ORGANIZACIJOJE 3.1. Etiketas ir kasdieninis elgesys organizacijoje 3.2. Vadovo etiketas. ANALITINĖ DALIS. Nuorodos į literatūros šaltinius. KTU. Puslapių sk. - 29.  

Etika  
Etikos problemos ir jų sprendimas X įmonėje
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 38 kartų. Darbo kodas - etk024.

Peržiūrėti darbą.

1.Etikos samprata.Etikos objektas 2.Verslo etika 3.Socialinė etika 4.Verslo etikos būklė Lietuvoje 5. Mikroetikos problemos X įmonėje 5.1. Etinių problemų kilimas dėl klientams perteikiamos informacijos 5.2.Konfliktai kylantys parduodant paslaugas ir jų sprendimo būdai 5.3. Etinių problemų kilimas dėl nesugyvenamų bendradarbių 5.4. Etinių problemų kilimas dėl apkalbėjimo darbe. Puslapių sk. - 11.  

Etika  
Etiškas sprendimas
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 11 kartų. Darbo kodas - etk027.

Peržiūrėti darbą.

ĮŽANGA. 1. ETIŠKO SPRENDIMO SĄVOKA 2. ETIŠKO SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESAS 2.1. Visuomenės tarnautojo veiksmų ar sprendimų kriterijai 2.2. Etiško sprendimo priėmimo žingsniai 3. ETIŠKO SPRENDIMO SVARBA. IŠVADOS. LITERATŪRA. Nuorodos į lit. šaltinius. Puslapių sk. - 14.  

Etika  
Etiškas valstybės tarnautojų sprendimų priėmimas
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 11 kartų. Darbo kodas - etk023.

Peržiūrėti darbą.

1. Etiško sprendimo samprata 1.1. Etiško sprendimo sąvoka 1.2. Sprendimų skirstymas 1.3. Etiško sprendimo priėmimo procesas 2. Etiško sprendimo pagrindimo problema 2.1. Teisiniai standartai vertinant elgesį 2.2. Loginis ryšys tarp tikslo ir sprendimo 3. Etiško sprendimo svarba 4. Įstatymuose reglamentuojami veiklos principai. Nuorodos į lit. šaltinius. Ak. Puslapių sk. - 11.  

Viso puslapių: 3
Puslapis:
1
23
: :  Meniu : :  Nauji darbai  Pagalba  Paieška  Atsiųsti darbą  Užsakyti naujienas  Sitemap
: :  Krepšelis : :


Jūsų krepšelis tuščias


: :  Katalogas : :  Aplinkosauga (22) Apskaita ir finansai (495) Darbų sauga (20) Draudimas (41) Ekonomika (137) Energetika (7) Etika (45) Filosofija (17) Informatika (60) Kita (27) Kokybės vadyba (31) Kūno kultūra (10) Marketingas (427) Medicina (26) Pedagogika (38) Politologija (48) Prekybos mokslas (26) Psichologija (30) Raštvedyba (5) Sociologija (120) Statistika (39) Teisė (130) Transportas, logistika (68) Turizmas (17) Vadyba (439) Verslo planai (133) Viešasis adminstrav (39) Žemės ūkis (17)

 

 

: : Mūsų draugai : :

 

 

www.kursiniai.lt @ 2005 - 2017.  info@kursiniai.lt