kursiniai.lt - referatai, kursiniai, verslo planai

Transportas, logistika


Transportas, logistika  
Intermodaliniai vežimai
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 4 kartų. Darbo kodas - aut018.

Peržiūrėti darbą.

1. Intermodaliniai vežimai: 1.1. Intermodalinio transporto rūšys 1.2. ES geležinkelių politika 1.3. konteinerių panaudojimas 1.4. AEI standartai 1.5. Terminalai. 10 psl.  

Transportas, logistika  
Jūrinis uostas SANKT-PETERBURGAS
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 8 kartų. Darbo kodas - kta013.

Peržiūrėti darbą.

I. Sankt-peterburgo uosto istorija 2. Sankt-peterburgo uosto reikšmė valstybėje ir pasaulyje 3. uosto geografinis išsidėstimas 4. Uosto schema 5. Uosto struktūra 6. Krovinys uoste ir jo apyvarta 2001-2004 metais. Kl.JK Puslapių sk. - 13.  

Transportas, logistika  
Jūrų laivybos kanalai bei sąsiauriai
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 1 kartų. Darbo kodas - aut076.
Įvadas 1. Kanalai ir sąsiauriai – svarbi jūrų transporto sistemos dalis 2. Kanalai: raida, tipai ir infrastruktūra 3. Svarbiausi pasaulio jūrų laivybos kanalai 3.1. Sueco kanalas 3.2. Kylio kanalas 3.3. Panamos kanalas 3.4. Korinto kanalas 4. Sąsiauriai: reikšmė, ypatybės ir modernizavimas 5. Pagrindiniai pasaulio jūrų sąsiauriai 5.1. Pa de Kalė sąsiauris 5.2. Eresuno, Didžiojo ir Mažojo Belto, Skagerako bei Kategato sąsiauriai 5.3. Gibraltaro sąsiauris 5.4. Malakos ir Tsugaro sąsiauriai 5.5. Ormuzo, Bosforo, Dardanelų ir Bab-el-Mandebo sąsiauriai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedas 1. Kanalų schemos. Priedas 2. Sąsiaurių žemėlapiai. Šio darbo tikslas yra parodyti kanalų ir sąsiaurių svarbą jūrų laivybai bei transporto sistemoms apskritai, ir apžvelgti svarbiausius pasaulio jūrų laivybos kanalus bei sąsiaurius. Puslapių sk. - 35.  

Transportas, logistika  
Keleivių teisės ir pareigos keliaujant
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 2 kartų. Darbo kodas - aut034.

Peržiūrėti darbą.

Keleivių teisės ir pareigos keliaujant oro transportu. Keleivių teisės ir pareigos keliaujant geležinkelio transportu. Keleivių teisės ir pareigos keliaujant jūros transportu. Piliečių žinios apie savo kaip keleivių teises. Keleivių teisės ir pareigos naudojantis AB X transportu. Įmonės UAB N tarptautinių maršrytų vežimo keleivių taisyklės. 23 psl.  

Transportas, logistika  
Keleivių vežimas geležinkelių transportu ir krovinių vežimas jūrų transportu
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 7 kartų. Darbo kodas - aut067.
ĮVADAS 1. KELEIVIŲ VEŽIMAS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU 1.1. Keleivių vežimo geležinkelių transportu apibūdinimas 1.2. Keleivių vežimo geležinkelių transportu tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje 2. KROVINIŲ VEŽIMAS JŪRŲ TRANSPORTU 2.1. Krovinių vežimo jūrų transportu apibūdinimas 2.2. Krovinių vežimo jūrų transportu tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. IŠVADOS. LITERATŪRA. Puslapių sk. - 15.  

Transportas, logistika  
Klaipėdos uosto galimybės]
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 2 kartų. Darbo kodas - aut072.
ĮVADAS 1.KLAIPĖDOS UOSTO GALIMYBĖS 1.1.Krovos augimas 1.2.Krova Klaipėdos uoste 2.UOSTO PLĖTRA 2.1.Uosto pajėgumai 2.2.Jūrų uosto veiklos strategija 2.3.Interpretacijos 2.4.Mūšis dėl uosto 2.5.Ar reikia Klaipėdai naujo uosto 2.6.Gyventojų požiūris į giliavandenį uostą 3.PRAMONĖ IR EKONOMIKA 3.1.Pramonės ir ekonomikos situacija 3.2.Nauda šalies ekonomikai 3.3.Uosto finansavimas. IŠVADOS. LITERATŪRA. Uždaviniai: 1.Įvertinti Klaipėdos uosto galimybės 2.Išsiaškinti gyventojų požiūrį į uostą bei uosto pajėgumus 3.Apibūdinti promonės ir ekonomikos situacija. Puslapių sk. - 18.  

Transportas, logistika  
Komunalinių atliekų surinkimo - transportavimo paslauga UAB X
Tipas - baigiamasis darbas. Darbas parsiųstas 4 kartų. Darbo kodas - aut061.

Peržiūrėti darbą.

I ANALITINĖ DALIS 1.UAB X ŪKINĖ VEIKLA 1.1. Įmonės charakteristika 1.2. Įmonės struktūra, personalas ir valdymas 1.2.1.Valdymo struktūra 1.2.2. Įmonės personalas 1.2.3. Personalo samda 1.2.4. Įmonės personalo darbo užmokestis 1.3. Marketingas 1.3.1. UAB X pagrindiniai klientai 1.3.2. UAB X teikiamos paslaugos 1.4. Įmonės ekonominiai rodikliai 1.4.1. Savikainos dinamika 1.4.2. Pelningumo rodikliai 2. PASLAUGOS TECHNOLOGIJA 2.1. Transporto rūšies parinkimas 2.2. Automobilių parko struktūra 2.3. Eksploataciniai rodikliai 3. DARBŲ SAUGA II PROJEKTINĖ DALIS 4. PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO TOBULINIMAS 4.1. Klientų aptarnavimas zonomis 4.2. Paslaugos organizavimo ekologiškumas 5. NAUJŲ PASLAUGŲ VYKDYMAS ĮMONĖJE 5.1. Antrinių žaliavų rūšiavimas 5.2. Paslaugos atlikimas magnetinių kortelių būdu 6. GAMTOS SAUGA. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪRA. SANTRAUKA (LIETUVIŠKAI IR UŽSIENIO KALBA). Puslapių sk. - 65.  

Transportas, logistika  
Krovinio vežimo automobilių transportu organizavimas Vilnius - Milanas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 33 kartų. Darbo kodas - aut045.

Peržiūrėti darbą.

ĮVADAS I. PRAKTINĖ DALIS 1. TRANSPORTO RŪŠIES PARINKIMAS 2. TRANSPORTO PRIEMONĖS PARINKIMAS 3. MARŠRUTO PARINKIMAS 4. KROVINIO PAKUOTĖ 5. DOKUMENTAI 5.1. Krovinio dokumentai 5.2. Transporto priemonės dokumentai 5.3. Vairuotojo dokumentai 6. LAIKO SĄNAUDŲ MARŠRUTE SKAIČIAVIMAS 7. VAIRUOTOJO DARBO IR POILSIO LAIKAS 8. IŠLAIDOS MARŠRUTE II. PRAKTINĖ DALIS 1. GABENAMAS KROVINYS 2. TRANSPORTO RŪŠIES PARINKIMAS 3. TRANSPORTO PRIEMONĖ 4. KROVINIO PAKUOTĖ 5. DOKUMENTAI 6. MARŠRUTO PARINKIMAS 7. LAIKO SĄNAUDOS 8. VAIRUOTOJO DARBO IR POILSIO LAIKAS 9. IŠLAIDŲ SKAIČIAVIMAS. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. 28 psl. Krovinys - sviestas. VGTU.  

Transportas, logistika  
Krovinio vežimo maršruto „Panevežys – Mainzas“ parinkimas ir įvertinimas“]
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 8 kartų. Darbo kodas - aut070.
IVADAS 1. KROVINIŲ TRANSPORTAVIMAS 1.1. Transportavimo proceso esmė 1.2. Transportavimo ir logistikos sąsajos 1.3. Transportavimo rūšies parinkimas 1.4. Krovinių klasifikavimas 1.5. Krovinių gabenimas automobilių keliais 1.6. Krovinių gabenimas jūrų transportu 1.7. Kombinuotas krovinių transportavimas 1.8. Vežimo dokumentacija 1.9. Krovinio transportinis įpakavimas ir ženklinimas 2. KROVINIŲ VEŽIMO MARŠRUTO PARINKIMAS 2.1. Krovinio charakteristika 2.2. Krovinio vežimo laiko skaičiavimas 2.3. Krovinio vežimo kainos skaičiavimas 2.4. Krovinio saugumo faktoriaus skaičiavimas. IŠVADOS. LITERATŪRA. Darbo tikslas - Įvertinti maršrutą Panevežys – Mainzas. Uždaviniai: 1.Parinkti krovinių vežimo maršrutą. 2.Paskaičiuoti krovinių vežimo laiką. 3.Paskaičiuoti krovinių vežimo kainą. 4.Paskaičiuoti krovinių vežimo faktorių. Puslapių sk. - 25.  

Transportas, logistika  
Krovinių gabenimas Lietuvos geležinkeliais
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 7 kartų. Darbo kodas - aut044.

Peržiūrėti darbą.

ĮVADAS. Darbo tikslas ir uždaviniai. PRADINIAI DUOMENYS. Transporto sistemos šaka. Ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. ĮMONĖS GAMYBOS APŽVALGA. Įmonės įkūrimas. Įmonės statusas. AB Lietuvos geležinkeliai veiklos pobūdis. Pasiekimai. Paslaugų (krovinių vežimo) nomenklatūra. Naudojamos žaliavos (medžiagos) bei jų tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. Stambiausi vartotojai. ATLIEKAMŲ DARBŲ TECHNOLOGIJA. Paslaugos tipas. Paslaugos (krovinių gabenimo) teikimo procesai. Fazės. Operacijos paslaugos teikimo metu. Reikalingi įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas nurodant, kaip pasikeitė gabenamo krovinio būklė atlikus technologinio proceso operacijas. Technologinė paslaugos (krovinio gabenimo) teikimo schema. IŠVADOS. PASIŪLYMAI. NAUDOTA LITERATŪRA. VGTU. Puslapių sk. - 28.  

Transportas, logistika  
Krovinių vežimas konteineriais
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 14 kartų. Darbo kodas - aut011.

Peržiūrėti darbą.

I. Krovinių vežimo konteineriais raida II. Konteinerių tipai III. Konteinerių privalumai V. Konteinerizacijos problemos V. Specialūs įrengimai konteinerizacijai VI. Konteinerių nuoma VII. Įmonės teikiančios laivų agentavimo paslaugas Lietuvoje. 12 psl.  

Transportas, logistika  
Laivo areštas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 20 kartų. Darbo kodas - kta014.

Peržiūrėti darbą.

1. Jūrinių laivų areštas 1.1. Konvencijų atsiradymo istorija 1.2. Dokumentai, formos 1.3. Laivo arešto vykdymas 2. Apie 1952 m. Ir 1999 m. Tarptautines konvencijas dėl laivo arešto 2.1. Konvencijose naudojamos sąvokos 2.2. Jūriniai reikalavimai konvencijose 1952 m. Ir 1999 m., skirtumai 2.3. Pagrindiniai konvencijų taisyklės, šalių teisės ir pareigos 3. Ieškiniai prieš laivą 3.1. Išlaidos susijusios su laivo areštu 4. Laivo arešto vykdymas skirtingose valstybėse 5. Laivų arešto ypatumai lietuvoje 6. Einamųjų įstatymų apžvalga. Kl.JK. Puslapių sk. - 20.  

Transportas, logistika  
Laivo plūdrumas
Tipas - savarankiškas darbas. Darbas parsiųstas 0 kartų. Darbo kodas - aut063.
1. Laivo plūdrumas ir pradinis stovumas 2. Laivo stovumas esant dideliam krenui 3. Laivo neskęstamumas 3.1 Bonžano mastelis 3.2 Blagoveščenskio diagrama 3.3 Avarinio laivo plūdrumas ir pradinis stovumas. Literatūra. Laivo statikos individualus darbas. Klaipėdos Universitetas. Puslapių sk. - 11.  

Transportas, logistika  
Lengvųjų automobilių važiuoklės remonto baro projektavimas
Tipas - baigiamasis darbas. Darbas parsiųstas 42 kartų. Darbo kodas - aut060.

Peržiūrėti darbą.

ĮVADAS 1.PROFESIJOS TIKSLAS, VEIKLOS SRITYS IR KOMPETENCIJOS 2.PROJEKTE NAUDOTŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA 3.ANALITINĖ DALIS. Lengvųjų automobilių važiuoklės remonto baro charakteristika. Geografinė padėtis ir įmonės tipas. Trumpa veiklos charakteristika. Teikiamų paslaugų rūšys. Marketingas. Marketingo tikslai ir strategija. Rinkos tyrimas. Išorinė aplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Pagrindinai konkurentai. Paslaugų rėmimas 4. DARBO ORGANIZAVIMAS LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ VAŽIUOKLĖS REMONTO BARE. Struktūra ir valdymas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Darbas su klientais. Kokybės kontrolės sistema. Įmonės darbo organizavimas 5. TECHNOLOGINIS ĮTAISO KONSTRAVIMAS. Įrenginio paskirtis. Detalės veikiančių apkrovų nustatymas ir detalių stipruminis skaičiavimas 6. TECHNOLOGINIS SKAIČIAVIMAS. Metinė darbų apimtis 6.1.1. Savitarnos darbų apimtis. Darbininkų skaičiaus skaičiavimas 6.2.1. Technologiškai būtinų darbininkų metinis darbo laiko fondas 6.2.2. Etatinis darbininkų skaičius skaičiuojamas pagal formulę 6.2.3. Darbininkų skaičiaus paskirstymas pagal darbo rūšis. Darbo vietų skaičiavimas 6.3.1. Skaičiuojame darbo vietų metinį darbo laiko fondą 6.3.2. Darbo vietų remonto darbams skaičius 6.3.3. Bendras automobilių laukimo vietų skaičius. Technologinių įrenginių sąrašas 7. DARBŲ SAUGA. Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo paskirtis. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija. Reikalavimai darbo aplinkai, darbo vietoms. Teisės aktai reglamentuojantys saugų darbų organizavimą ir jų vykdymą įmonėse. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Priešgaisrinė sauga. Priešgaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Pirminių gaisro gesinimo priemonių parinkimas 8. APLINKOSAUGA LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ VAŽIUOKLĖS REMONTO BARE. Atliekos ir jų tvarkymas. Valymo įrenginiai. Nuotekų valymo įrenginyje surinkto purvo nukenksminimas ir utilizavimas 9. EKONOMINIS PAGRINDIMAS. Reikiamos lėšos ir jų naudojimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Perkamų įrenginių skaičiavimas. Materialiniai ir energetiniai ištekliai. Veiklos sąnaudos. Įmonės pajamų pelno planas 10. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. SANTRAUKA. LITERATŪRA. 55 psl.  

Transportas, logistika  
Logistikos paslaugų plėtros Lietuvoje galimybių tyrimas - 2003m.
Tipas - baigiamasis darbas. Darbas parsiųstas 6 kartų. Darbo kodas - aut077.
PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS. LENTELIŲ SĄRAŠAS. ĮVADAS 1. TYRIMO OBJEKTAS IR PROBLEMOS APTARIMAS 2. ANALITINĖ – METODINĖ DALIS 2.1. LOGISTIKOS PASLAUGŲ LIETUVOJE DABARTINĖS PADĖTIES ANALIZĖ IR ĮVERTINIMAS 2.2. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ 2.3. LOGISTIKOS SĄVOKŲ, TIKSLŲ IR FUNKCIJŲ APŽVALGA IR ANALIZĖ 2.3.1. Pagrindiniai logistikos tikslai įmonėje 2.3.2. Logistikos funkcijos ir operacijos 2.3.3. Įvairūs logistikos uždaviniai 2.4. TYRIMO TIKSLAS 2.5. PASIRINKTOS TEMOS PAGRINDIMAS 2.5.1. Logistikos paslaugų plėtros Lietuvoje svarba 2.5.2. Tikslų pasiekimas taikant logistiką 2.5.3. Logistikos planavimo svarba ir sunkumai 2.6. LOGISTIKOS PASLAUGŲ PERSPEKTYVŲ DETALIZAVIMAS 2.6.1. Vakarų Europoje veikiantys logistikos centrai 2.6.1.1. Vidaus uostas di Padova (Italija) 2.6.1.2. Vidaus uostas Quadrante Europa Veronoje (Italija) 2.6.1.3. GVZ Bremenas (Vokietija) 2.7. TYRIMŲ METODIKA 3. EKSPERIMENTINĖ – TIRIAMOJI DALIS 3.1. LIETUVOS TRANSPORTO SEKTORIAUS VEIKLOS TYRIMŲ APRAŠYMAS IR REZULTATAI 3.1.1. Krovinių vežimo tendencijos 3.1.1.1. Transporto veikla Lietuvos Respublikoje 3.1.1.2. Tranzitinis transportas 3.1.1.3. Geležinkelio transportas 3.1.1.4. Kelių transportas 3.1.2. Išplėsti Transeuropinio transporto koridoriai Lietuvoje 3.1.2.1. I koridorius 3.1.2.2. IX koridorius 3.1.3. Status Quo analizė 3.1.3.1. Lietuvos ūkio status Quo analizė 3.1.3.2. Užsienio prekyba 3.1.3.3. Dabartinė Lietuvos krovinių transporto padėtis 3.2. LOGISTIKOS PASLAUGŲ LIETUVOJE PERSPEKTYVOS IR PROGNOZĖS 3.2.1. Lietuvos transporto sektoriaus plėtros tendencijos 3.2.2. Modalinio padalijimo plėtra 3.2.3. Transporto koridorių plėtra 3.3. POLITINIAI, JURIDINIAI, EKONOMINIAI VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS KROVINIŲ TRANZITO PLĖTRAI PER LIETUVĄ 3.4. SAUGUMO, TECHNOLOGINIAI, KOKYBINIAI, KIEKYBINIAI VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS KROVINIŲ TRANZITO PLĖTRAI PER LIETUVĄ 3.5. KAINODAROS, TARIFŲ POLITIKOS VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS KROVINIŲ TRANZITO PLĖTRAI PER LIETUVĄ 3.6. INTERMODALINIO TRANSPORTO PLĖTROS GALIMYBĖS LIETUVOJE 3.6.1. Intermodalinis transportas ir logistikos centrai: pagrindiniai principai ir nauda 3.6.1.1. Pagrindiniai intermodalinio transporto principai 3.6.1.2. Intermodalinis transportas ir logistikos centrai 3.6.1.3. Logistikos centrų intermodalinio transporto nauda ir privalumai 3.7. PAGRINDINĖS LOGISTIKOS PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS LIETUVOJE 3.7.1. Klaipėdos logistikos centro steigimas 3.7.1.1. Klaipėdos logistikos centro ir krovinių potencialas 3.7.1.1.1. Krovinių grupių Klaipėdos logistikos centre nustatymas 3.7.1.1.2. Krovinių potencialas tranzitinio eismo koridorių atžvilgiu 3.7.1.1.3. Klaipėdos uosto krovinių prognozės 3.7.1.2. Jūrų prekyba ir uostų konkurencija 3.7.1.3. Specifinė Klaipėdos regiono situacija 3.7.1.4. Klaipėdos logistikos centro įtaka Klaipėdos uosto krovinių apyvartai 3.7.1.5. Pagrindiniai kriterijai nustatant Klaipėdos logistikos centro vietą 3.7.2. Kauno logistikos mazgo steigimas 3.7.2.1. Kauno logistikos mazgo ir krovinių potencialas 3.7.2.1.1. Prekių grupės, kurias galima tvarkyti KLM 3.7.2.1.2. Transporto rūšies pakeitimas iš kelių į geležinkelius 3.7.2.1.3. Krovinių apimčių suskirstymas pagal tvarkymo rūšis 3.7.2.2. Kauno logistikos mazgo veiklos struktūra 3.7.3. Logistikos informacinių technologijų plėtra 3.7.3.1. Transporto informacinės sistemos 3.7.3.2. Elektroninis duomenų perdavimas transporte (Elektronic Data Interchange (EDI)) 3.7.3.3. Logistiniai sprendimai elektroninėje komercijoje 3.8. GALIMŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ ANALIZĖ 3.8.1. ISPA 3.8.2. Europos investicijų bankas (EIB) 3.8.3. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) 3.8.4. Šiaurės šalių investicijų bankas (ŠIB, angl. NIB) 3.8.5. Europos Sąjungos tarybos plėtros bankas (COE) 3.8.6. Lietuvos institucijos. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI. Puslapių sk. - 100.  

Viso puslapių: 5
Puslapis:
1
2
345
: :  Meniu : :  Nauji darbai  Pagalba  Paieška  Atsiųsti darbą  Užsakyti naujienas  Sitemap
: :  Krepšelis : :


Jūsų krepšelis tuščias


: :  Katalogas : :  Aplinkosauga (22) Apskaita ir finansai (495) Darbų sauga (20) Draudimas (41) Ekonomika (137) Energetika (7) Etika (45) Filosofija (17) Informatika (60) Kita (27) Kokybės vadyba (31) Kūno kultūra (10) Marketingas (427) Medicina (26) Pedagogika (38) Politologija (48) Prekybos mokslas (26) Psichologija (30) Raštvedyba (5) Sociologija (120) Statistika (39) Teisė (130) Transportas, logistika (68) Turizmas (17) Vadyba (439) Verslo planai (133) Viešasis adminstrav (39) Žemės ūkis (17)

 

 

: : Mūsų draugai : :

 

 

www.kursiniai.lt @ 2005 - 2017.  info@kursiniai.lt