lelija kursiniai.lt - referatai, kursiniai, verslo planai

Marketingas


Marketingas  
„ORIFLAME“ PREKĖS ŽENKLO ĮTAKA VARTOJO SPRENDIMAMS
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 3 kartų. Darbo kodas - mar496.
ĮVADAS 1.PREKĖS ŽENKLAS 1.1. Prekės ženko samprata 1.2. Prekės ženklo rūšys ir funkcijos 2.POZICIONAVIMAS 3.VARTOTOJO ELGSENA 4.„ORIFLAME“ PREKĖS ŽENKLO ĮTAKA VARTOJO SPRENDIMAMS VARTOTOJŲ NUOMONĖS TYRIMAS 4.1. Bendrosios žinios apie „Oriflame“ kompaniją 4.2. Tyrimo pagrindas 4.3. Rezultatų analizė 4.4. Tyrimo apibendrinimas IŠVADOS.LITERATŪRA. PRIEDAI. Darbo tikslas – išanalizuoti kompanijos „Oriflame“ prekinio ženklo įtaką vartotojų sprendimams, analizuojant ir įvertinant vartotojų nuomonę. Puslapių sk. - 31.  

Marketingas  
„Cheerlie pizza“ teikiamų paslaugų tyrimas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 9 kartų. Darbo kodas - mar438.
ĮVADAS 1. PASLAUGŲ MARKETINGAS 1.1. Paslaugų marketingo samprata 1.2. Paslaugų marketingo koncepcija 1.3. Paslaugų marketingo funkcijos 1.4. Marketingo tipai 2. KLIENTŲ PASITENKINIMO PICERIJOS „CHARLIE PIZZA“ TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TYRIMAS 2.1. Įmonės pristatymas 2.3. Įmonės teikiamos paslaugos 2.4. Įmonės misija ir tikslai 2.5. Rinkos apžvalga 2.6. Rėmimo politika 3. KLIENTŲ POREIKIŲ TYRIMAS ANKETINĖS APKLAUSOS BŪDU 3.1. Tyrimo metodika 3.2. Tyrimo rezultatų aptarimas. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS. Puslapių sk. - 22.  

Marketingas  
„Čili“ ir „Boogie Woogie“ prekių ženklų konkurencingumo palyginimas
Tipas - savarankiškas darbas. Darbas parsiųstas 1 kartų. Darbo kodas - mar373.

Peržiūrėti darbą.

Įvadas. Viešojo maitinimo tinklas UAB „Čilija“. Restoranų grupė “Boogie Woogie”. „Čili“ prekinis ženklas. „BoogieWoogie“ prekinis ženklas. „Čili“ ir „Boogie Woogie“ prekių ženklų konkurencingumo palyginimas. Išvados. Literatūra. Puslapių sk. - 13.  

Marketingas  
„Eurokos” kosmetikos vartotojų marketingo tyrimas
Tipas - praktinė analizė. Darbas parsiųstas 1 kartų. Darbo kodas - mar497.
Tyrimo metodika. Kiekybinio tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados ir siūlymai. Literaūros sąrašas. Tyrimo objektas: „Eurokos” kosmetikos vartotojai. Problema: Mažėjanti kosmetikos priemonių paklausa. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti vartotojų nuomonę apie „Eurokos” kosmetikos marketingo kompleksą.  

Marketingas  
AB “Stumbras” marketingo komplekso analizė
Tipas - savarankiškas darbas. Darbas parsiųstas 1 kartų. Darbo kodas - mar501.
Įvadas 1. Prekė 2. Kaina 3. Paskirstymas 4. Rėmimas 5. Įmonės rinkos segmentai. Išvados. Literatūros sąrašas.  

Marketingas  
AB „Klaipėdos baldai” kainodaros proceso organizavimas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 20 kartų. Darbo kodas - mar329.

Peržiūrėti darbą.

ĮVADAS 1. ĮMONĖS KAINŲ POLITIKOS TEORINIAI ASPEKTAI 1.1. Kaina, kainodaros esmė ir tikslai 1.2. Išlaidų (kaštų) sąvokos esmė kainodaros procese 1.3. Kainodaros metodai 1.3.1. Visuminių išlaidų (kaštų) metodas 1.3.2. EXW kainos skaičiavimas 1.3.3. Pardavimo vartotojui kainos nustatymas 1.3.4. Optimalaus kainų lygio nustatymas 1.4. Kainodaros procesai pasirinktame ūkio sektoriuje 1.4.1. Pagrindiniai vidiniai veiksniai, į kuriuos atsižvelgdamos įmonės nustatinėja savo produkcijos kainas 1.4.2. Išoriniai veiksniai 1.5. Kainodara skirtinguose rinkos tipuose 2. KAINODAROS ORGANIZAVIMO ĮMONĖJE PRAKTINIAI ASPEKTAI 2.1. AB“Klaipėdos baldai“ veiklos charakteristika 2.1.1. Įmonės bei jos veiklos apibūdinimas 2.1.2. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma 2.1.3. Gamybos charakteristika 2.1.4. Realizavimo rinkos 2.1.5. AB „Klaipėdos baldai“ darbuotojai 2.2. Įmonės rinkos tipo ir šakos, kurioje veikia įmonė, apibūdinimas 2.2.1. Šakos ir rinkos tipo identifikavimas 2.2.2. AB „Klaipėdos baldai“ konkurentai 2.3. AB “Klaipėdos baldai” gaminamos prekės kainos nustatymo principai 2.3.1. EXW kainos skaičiavimas rašomajam stalui 2.3.2. Pardavimo vartotojui kainos nustatymas rašomajam stalui 3.3.3. Optimalaus kainų lygio nustatymas rašomajam stalui 2.4. Įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. NAUDOTŲ LITERATŪROS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS. VGTU. Puslapių sk. - 45.  

Marketingas  
AB „Rokiškio sūris“ konkurentų analizė
Tipas - savarankiškas darbas. Darbas parsiųstas 9 kartų. Darbo kodas - mar323.

Peržiūrėti darbą.

Įvadas 1.AB „Rokiškio sūris“ konkurentų analizė 1.1.Pieno supirkimas 1.2.Pieno produktų gamyba 1.3.Pieno produktų eksportas 2.AB „Rokiškio sūris“ konkurencijos rūšys 3.Rinkos struktūros tipas 4.AB „Rokiškio sūris“ konkurencinė aplinka 5.AB „Rokiškio sūris“ konkurencijos lygį lemiantys veiksniai 6.AB „Rokiškio sūris“ konkurencinės strategijos. Išvados. Literatūra. Puslapių sk. - 15.  

Marketingas  
AB „Siūlas“ konkurencinių pozicijų stiprinimas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 7 kartų. Darbo kodas - mar464.
ANOTACIJA. SUMMARY. ĮVADAS. 1. Konkurencija rinkoje 1.1. Konkurencijos samprata 1.2. Konkurenciją ribojantys veiksniai 1.3. Konkurencinės aplinkos analizė 1.4. Konkurencinių pranašumų formavimo metodai 2. AB „Siūlas“ situacijos analizė 2.1. AB „Siūlas“ charakteristika 2.2. AB „Siūlas“ aplinkos analizė 2.3. AB „Siūlas“ konkurencinė analizė 2.4. AB „Siūlas“ SSGG analizė 3. AB „Siūlas“ konkurencinių pranašumų stiprinimo galimybės. IŠVADOS. INFORMACINIAI ŠALTINIAI. PRIEDAI. Darbo objektas: konkurencinių pranašumų formavimo galimybės Darbo tikslas: AB „Siūlas“ konkurencinės pozicijos stiprinimas. Puslapių sk. - 45.  

Marketingas  
AB „Tauragės maistas“ marketingo strategijos parengimas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 2 kartų. Darbo kodas - mar509.
ĮVADAS 1. AB „TAURAGĖS MAISTAS“ CHARAKTERISTIKA 2. AB „TAURAGĖS MAISTAS“ SITUACIJOS ANALIZĖ 2.1. Išorinės aplinkos analizė 2.1.1. Rinkos analizė 2.1.2. Makroaplinkos analizė 2.1.3. Vartotojų analizė 2.1.4. Konkurentų analizė 2.2. AB „Tauragės maistas“ marketingo komplekso analizė 2.2.1. Prekių analizė 2.2.2. Kainų analizė 2.2.3. Prekių paskirstymo analizė 2.2.4. Prekių rėmimo analizė 2.2.5. AB „Tauragės maistas“ SSGG analizė 3. AB „TAURAGĖS MAISTAS“ MARKETINGO TIKSLAS 4. AB „TAURAGĖS MAISTAS“ MARKETINGO STRATEGIJA 4.1 Konkuravimo būdo strategija 5. MARKETINGO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ. IŠVADOS. LITERATŪRA. Darbo tikslas – Parengti AB „Tauragės maistas“ marketingo strategiją Puslapių sk. - 25.  

Marketingas  
AB banko „Hansabankas“ konkurencinio marketingo sprendimai
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 14 kartų. Darbo kodas - mar369.

Peržiūrėti darbą.

ĮVADAS 1. Įmonės AB „Hansabankas“ ir jos konkurencinio pranašumo apibūdinimas 1.1. Konkurencinės aplinkos vieta marketingo sistemoje 1.2. Kaip konkurencinis pranašumas įgyjamas 1.3. AB banko „Hansabankas“ įmonės aprašymas 1.3.1. Veiklos istorija 1.3.2. Banko prekinis ženklas 1.3.3. Banko strategija 1.4. Įmonės įgytas konkurencinis pranašumas rinkoje 2. Rinkos apibūdinimas 2.1. Finansų institucijų rinka 2.2. Rinkos patrauklumas 3. Kompleksinio pasiūlymo rinkai konkurencingumo nustatymas 3.1. Prioritetinių konkurentų nustatymas 3.2. Įmonės kompleksinio pasiūlymo rinkai struktūros aprašas 3.3. Kompleksinio pasiūlymo rinkai konkurencingumo įvertinimas 4. Konkuravimo strategijos parengimas 4.1. Konkuravimo strategija 4.2. Marketingo strategija 5. Konkurentų atsakomųjų veiksmų numatymas 5.1. Alternatyvios strategijos 5.2. Galima konkurento reakcija 5.3. Strategijos įtaka įmonės pelnui. IŠVADOS. LITERATŪRA. KTU. Puslapių sk. - 30.  

Marketingas  
AB Lietuvos Telekomas marketingo strategija
Tipas - baigiamasis darbas. Darbas parsiųstas 9 kartų. Darbo kodas - mar146.

Peržiūrėti darbą.

1. MARKETINGO STRATEGIJOS ESMĖ 1.1. Makroaplinkos elementų svarba marketingo strategijos pasirinkimui 1.2. Marketingo strategijos pasirinkimas 2. AB LIETUVOS TELEKOMAS VEIKLOS APŽVALGA 3. AB LIETUVOS TELEKOMAS MARKETINGO STRATEGIJA 3.1. AB Lietuvos telekomas marketingo mikroaplinka 3.1.1. AB Lietuvos telekomas tiekėjai 3.1.2. AB Lietuvos telekomas konkurentai 3.1.3. AB Lietuvos telekomas pirkėjai 3.2. AB Lietuvos telekomas marketingo komplekso elementai 3.2.1. AB Lietuvos telekomas prekės ir jų asortimentas 3.2.2. AB Lietuvos telekomas kainų politika 3.2.3. AB Lietuvos telekomas paskirstymas 3.2.4. AB Lietuvos telekomas rėmimo strategija 4. AB LIETUVOS TELEKOMAS MARKETINGO TOBULINIMO GALIMYBĖS. Puslapių sk. - 39.  

Marketingas  
AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTŲ ANALIZĖ
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 18 kartų. Darbo kodas - mar357.

Peržiūrėti darbą.

ĮVADAS I. AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖS“ PADĖTIES ĮVERTINIMAS 1.1 Įmonės makroaplinkos analizė 1.2 AB "Vilkyškių pieninė" mikroaplinkos analizė 1.3 AB „Vilkyškių pieninės“ plėtros galimybės 1.4 AB „Vilkyškių pieninės“ plėtros strategiją 1.5 Įmonės veiklos planas II. AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTŲ ANALIZĖ 2.1 Prekės ir pardavimo struktūra 2.2 Prekinis ženklas 2.3 Kainų nustatymas ir strategijos 2.4 Paskirstymo kanalai 2.5. AB "Vilkyškių pieninė" naudojamos rėmimo priemonės. IŠVADOS IR PASIŪLIMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Puslapių sk. - 26.  

Marketingas  
AB X marketingo programa vykdant tarptautinę prekybą
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 5 kartų. Darbo kodas - mar377.

Peržiūrėti darbą.

Įvadas 1. AB X įmonės veiklos pristatymas 1.1. AB X įmonės veiklos apibūdinimas 1.2. AB X parduodamų prekių analizė 2. Vokietijos rinkos makroaplinkos analizė 2.1. Aplinkos veiksmų paieškos matrica 2.2. Vokietijos geografinė padėtis 2.3. Vokietijos ekonominė aplinka 3.3. Politinė – teisinė aplinka 3.4. Institucinė aplinka 3.5. Socialinė – kultūrinė aplinka 3. Vokietijos segmentų įvertinimas 4. AB X marketingo programa 4.1. Prekės aprašymas 4.2. Kainos nustatymas 4.3. Paskirstymo kanalai ir jų vertinimas 4.4. Rėmimo veikla. Išvados. Literatūra. Puslapių sk. - 20.  

Marketingas  
AB X marketingo strategijos parengimas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 6 kartų. Darbo kodas - mar383.

Peržiūrėti darbą.

ĮVADAS 1. MARKETINGO STRATEGIJOS PARENGIMAS 1.1 VIDINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ 1.1.1 Pardavimai 1.1.2. Apyvarta 1.1.3. Gaminio vieneto pardavimo kaina 1.1.4. Finansiniai 2006 m. veiklos rezultatai ir 2007 m. tikslai 1.2. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 1.2.1. Išorinės aplinkos analizė 1.2.2. Konkurentų analizė 1.2.3. Esminiai sėkmės veiksniai 1.2.4. Rinkos patrauklumas, gaminių savikaina ir pelningumas 1.2.5. Маkroaplinkos veiksnių įtaka įmonės veiklai 1.3. SSGG ANALIZĖ 1.4. SEGMENTAVIMAS, TIKSLINĖS RINKOS NUSTATYMAS, IR POZICIONAVIMAS 1.4.1. Segmentavimas ,tikslinės rinkos nustatymas ir tikslinės rinkos strategijos parinkimas 1.4.2. Pozicionavimas ir pozicionavimo strategijos parinkimas 1.5. Marketingo tikslai 1.6. Marketingo komplekso elementų analizė 1.7. Marketingo strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. IŠVADOS. LITERATŪRA. KTU. Puslapių sk. - 28.  

Marketingas  
AB X pardavimų apimčių sumažėjimo tyrimas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 9 kartų. Darbo kodas - mar351.

Peržiūrėti darbą.

Įžanga 1. Tyrimo objekto aprašymas ir marketingo tyrimo problemos formulavimas 1.1. Bendra rinkos apžvalga 1.2. AB X charakteristika 1.3. AB X kainodaros politika 1.4. AB X rėmimo politika 1.5. AB X paskirstymo kanalų analizė 1.6. AB X pardavimų apimčių analizė 2. Marketingo tyrimo tipo parinkimas 3. Marketingo tyrimo tikslų ir hipotezių formulavimas 4. Duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas 5. Atrankos būdo parinkimas 6. Imties dydžio nustatymas 7. Duomenų rinkimas 8. Duomenų analizė ir interpretavimas 9. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. KTU Puslapių sk. - 24.  

Viso puslapių: 29
Puslapis:
1
23...272829
: :  Meniu : :  Nauji darbai  Pagalba  Paieška  Atsiųsti darbą  Užsakyti naujienas  Sitemap
: :  Krepšelis : :


Jūsų krepšelis tuščias


: :  Katalogas : :  Aplinkosauga (22) Apskaita ir finansai (495) Darbų sauga (20) Draudimas (41) Ekonomika (137) Energetika (7) Etika (45) Filosofija (17) Informatika (60) Kita (27) Kokybės vadyba (31) Kūno kultūra (10) Marketingas (427) Medicina (26) Pedagogika (38) Politologija (48) Prekybos mokslas (26) Psichologija (30) Raštvedyba (5) Sociologija (120) Statistika (39) Teisė (130) Transportas, logistika (68) Turizmas (17) Vadyba (439) Verslo planai (133) Viešasis adminstrav (39) Žemės ūkis (17)

 

 

: : Mūsų draugai : :

 

 

www.kursiniai.lt @ 2005 - 2017.  info@kursiniai.lt